03 novembro 2007

WHEN IT /\LL F/\LLS /\P/\RT

A c c a o p r e v e n t i v a

A n t i c i p a r

C o n c l u d i r

N a o s e i . . . .

2 comentários:

Vieira MCM disse...

Wanneer alles in stukken valt, grijpen wij welk nog blijft en beginnen opnieuw.
het leven is maar toch, is het niet waard het opgeven.
Moed, ben ik met u.
Aan mijn speciale vrien.

Bjkas
Tua amiga
Vieira MCM

Luís Marques disse...

Está certo. É necessário prevenir, antecipar e concluir.